Od 4. ledna opět distančně!

Vzhledem k přijatým opatřením k zamezení šíření onemocnění Covid-19 a současné úrovni 5 v protiepidemickém systému PES, je na školách opět zavedena distanční výuka. Tento stav je, prozatím, v platnosti do 10. ledna 2021. V platnosti je tak opět rozvrh hodin s vyznačením hodin, které budou realizovány některým z online způsobů. Souběžně s online způsobem pokračuje i zadávání úkolů prostřednictvím Google Classroom. Případné další online hodiny jsou v režii vyučujících a jejich domluvě s žáky.

Děkuji vám za spolupráci,

Martin Tyč

ONLINE Covid rozvrh – všichni (rozvrh s vyznačení hodin, které probíhají online)

informace MŠMT k provozu škol (obecné informace k provozu škol v období od 27. 12. do 10. 1.)